Werkwijze

Door middel vanĀ een intake gesprek met school en/ of met ouders, wordt bekeken wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn.
Kennismaking met de ouders en met de leerkracht volgt. Na het vaststellen van de hulpvragen wordt er een probleemanalyse gemaakt. Indien nodig wordt het kind getoetst, geobserveerd en is er een gesprek met het kind. Een handelingsplan (3-6 maanden) of begeleidingsplan (jaarplan) wordt opgesteld, in samenspraak met de leerkracht, ouders en andere betrokkenen. De evaluatie is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Wanneer er meerdere partijen betrokken zijn (bijvoorbeeld een ambulante begeleider, logopedist, psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker) wordt er samengewerkt.
De ontwikkeling van het kind staat altijd voorop.

Reacties zijn gesloten.