Remedial Teaching (RT)

De remedial teacher geeft didactische en/of sociaal emotionele begeleiding “op maat”. Remedial teaching kan gegeven worden aan leerlingen met een “rugzakje” (LGF-leerlingen) en aan alle andere kinderen die gebaat zijn bij extra begeleiding. Meestal wordt RT individueel of in een klein groepje aangeboden.

De begeleiding kan plaats vinden op school of op de praktijk.

RT is voor kinderen van het (speciaal) basisonderwijs, die moeilijkheden ondervinden met:

  • concentratie
  • zelfbeeld
  • planning
  • zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheden
  • motivatie

Reacties zijn gesloten.