Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Belangrijk bij de begeleiding is leesplezier, spellingplezier en acceptatie.

Materialen:

  • Daisy speler
  • Laptop
  • Dyslexie de Baas
  • Jesse heeft dyslexie
  • Leesboekjes op niveau
  • Connect lezen of Ralfi lezen
  • Spellingmethodes (Speciale Spelling Begeleiding, ZuidVallei)
  • Computer programma’s (bijvoorbeeld Woordenhaai)

Voor meer informatie over dyslexie: www.steunpuntdyslexie.nl

Reacties zijn gesloten.