Clusters

De beperkingen welke mogelijk tot een indicatie aanleiding kunnen geven, zijn onderverdeeld in 4 groepen, clusters:
Cluster 1
Visueel gehandicapten en blinde kinderen
Cluster 2
Dove en slechthorende kinderen
Kinderen met ernstige taal-/spraakmoeilijkheden (ESM)
Cluster 3
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG)
Langdurig zieke kinderen (chronische, somatische ziekten)
Lichamelijk gehandicapte kinderen (LG)
Verstandelijk gehandicapte kinderen (VG)
Cluster 4
Kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische problematiek

Reacties zijn gesloten.